Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről